آموزش آنلاین نوازندگی گیتار برای مبتدی How To Play Guitar Online Tutorial توسط Tom pb - سیبسه


Please wait ...
زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.


مشاهده همه زبانها
خوش آمدید یا ثبت نام.

آموزش آنلاین نوازندگی گیتار برای مبتدی How To Play Guitar

جلسات آموزشی گیتار به زبان انگیسی برای نوآموزان A Series Of Guitar Lessons For Beginner

Course Information
This tutorial is a series of guitar lessons which designed for beginners who interested in learning basic guitars techniques. this tutorial is included 4 lectures which uploaded by Danfie and i share it from youtube on Sibse. I hope you enjoy it.
 
Student
Music & Mathematics

I love knowledge sharing, then I try to share top tutorials from youtube. Hope you enjoy ... :)
© 2016 - sibse.com