محمد موسوی - سیبسه


Please wait ...
زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.


مشاهده همه زبانها
خوش آمدید یا ثبت نام.
 
  • نوازنده و مدرس تار و سه تار
  • موسیقی ایرانی
محمد موسوی
درباره محمد موسوی
نوازنده و مدرس تار و سه تار
محمد
موسوی
http://www.sibse.com//attachment/2016-05/photo_2016-05-23_12-49-16.jpg
عنوان: نوازنده و مدرس تار و سه تار
Area: موسیقی ایرانی
Brief:
فارغ التحصیل رشته ساز ایرانی
Knows: Farsi
Status: مرد
آموزش
Latest Education
Graduated From • 
© 2016 - sibse.com